Yhdistysdokumentit

Täältä löydät osaston julkisia asiakirjoja. Lisätietoja saat tarvittaessa osaston puheenjohtajalta tai taloudenhoitajalta.

 

PORIN AUTOALANTYÖNTEKIJÄT RY:N  TALOUSOHJESÄÄNTÖ 2023

 

 

 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS

 

Talokonsernien luottamusmies-/työsuojelupalaverit sekä ammattialapäivät – maksetaan majoitus- ja matkakulut oman auton käytöstä 50 % verohallinnon hyväksymästä kilometri-

korvauksesta. Onnittelukäynnit, aluepalaverit, liiton eläkeläiskurssit, mökkipäivystäjä – kaikille näille maksetaan oman auton käytöstä 50 % verohallinnon hyväksymästä kilometrikorvauksesta.

Sompan mökkipäivystäjälle maksetaan kotoa Sompaan kilometrikorvaus/viikko/50 % verohallinnon hyväksymästä kilometrikorvauksesta palkkioksi päivystyksestä ja siihen

kuuluvista töistä sekä annetaan mökki tai huone

ilmaiseksi käyttöön.

 Jokainen täyttää matkalaskulomakkeen.

 

 

 

PÄIVÄRAHAT

 

Liiton järjestämillä kurssille olleille osaston

jäsenille maksetaan verohallinnon hyväksymä

verovapaiden matkustuskustannusten mukainen osapäivä-

raha.

Jokainen täyttää matkalaskulomakkeen.

 

AKT:n kesä- ja talvipäivien urheilukilpailuihin osallistuville osaston jäsenille maksetaan verohallinnon

hyväksymä verovapaiden matkustuskustannusten mukaisesti  kaksi (2)kokopäivärahaa sekä joukkuekilpailujen osallistumismaksut. AKT:n keilakilpailuihin

osallistuville osaston jäsenille maksetaan yksi (1) kokopäiväraha. Mikäli jäsen pääsee jatkoon, maksetaan hänelle niiltä päiviltä päiväraha.

Jokainen täyttää matkalaskulomakkeen.

 

 

 

KURSSISTIPENDIT

 

Maksetaan 50 euroa/kurssipäivä suuruinen kurssistipendi sellaiselle osallistujalle, joka on esim. työpaikan varaluottamusmies tai luottamusmies, ja kurssi ei kuulu työnantajan tuen piiriin.

 

 

PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA TALOUDENHOITAJAN TYÖKORVAUS

 

Maksetaan kuukausikorvaus 80 euroa. Varapuheenjohtajan kuukausikorvaus on 40 euroa.

 

 

 

KÄYTTÖRAHAT JA LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

 

Puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla on käyttöraha

500,00 euroon saakka. Työvaliokunnalla 1000,00 euroa.

 

Taloudenhoitaja hyväksyy ja maksaa juoksevat laskut

sekä ohjesäännön ja toimikunnan päätöksien mukaiset

laskut. Puheenjohtajan ja taloudenhoitajan hyväksymät laskut käydään läpi työvaliokunnan palaverissa.

 

 

 

LASKUJEN TARKASTAMINEN

 

Laskut käydään läpi joka työvaliokunnan kokouksessa.

Kaikki laskut käyvät toimikunnan kokouksessa.

Kaikki tiliotteet toimitetaan toimikunnan nähtäville.

 

 

TYÖVALIOKUNTA

 

Työvaliokuntaan kuuluvat osaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,

sihteeri ja taloudenhoitaja.

 

Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa, sekä käsittelee maksetut laskut ja muita sille tulevia asioita.

 

 

SOMPA

 

Toimikunta valitsee keskuudestaan henkilöt hoitamaan Sompan juoksevat asiat. Toimikunta toimittaa syyskokoukselle Sompan toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen.

 

TYÖPAIKKOJEN PALAVERIEN KUSTANNUKSET

 

Osasto tukee osaston jäsenten työpaikkapalaverien kustannuksia max. 15 euroa/osallistuva osaston jäsen.

Palaveriin osallistuvista pitää toimittaa nimilista

työvaliokunnalle.