Liity jäseneksi

Liittyminen

Jäseksi tullaan liittymällä ammattiosastoon.
Saat liittymislomakkeen työpaikkasi luottamusmieheltä.
 

 

Jäsenmaksun perintä

Liittymislomake on myös jäsenmaksun perintäsopimus. Täytä se huolellisesti ja pyydä työnantajaa täyttämään se omalta osaltaan. Työnantaja pidättää jäsenmaksun
palkastasi ja tilittää sen liitolle.

Tarkista tilinauhasi, että työnantaja todella perii jäsenmaksusi.

Mikäli työnantaja ei peri palkastasi jäsenmaksu, niin sinun tulee itse huolehtia jäsenmaksun maksamisesta.

Kun liittymislomake on käsitelty liiton jäsenreisterissä, niin sinulle lähetetään jäsenmaksutaulukko ja tilillepanokortit, joilla maksat jäsenmaksusi kuukausittain.

 

Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksu on 1,8 % bruttopalkasta.

Jäsenmaksua peritään kaikesta veron alaisesta palkkatulosta (myös vuosilomapalkasta, lomarahasta/lomaltapaluurahasta), työnantajan maksamasta sairausajan palkasta ja muista vastaavista korvauksista sekä työttömyyskassan maksamista etuuksista.

Jäsenmaksua ei kuitenkaan makseta Kelan maksamasta etuudesta.

Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.